Közélet

Professzorok családja - 2011.04.23.

2011. április 23.

Két párhuzamos, külön-külön is rendkívül izgalmas és tanulságokkal teli életpálya rajzolódott ki a beszélgetés végére a Szóról szóra című műsor áprilisi, sorrendben tizenkilencedik programjában.

Burkon László, az est házigazdája ezúttal két orvos-professzort, a Debrecenből indult, utóbb tizenkét évig a szombathelyi kórházban dolgozó, jelenleg Budapesten élő dr. Hankiss Jánost, illetve a Pécsről származó, 1968-ban Szombathelyre költözött, s az itteni gyógyító intézmény gyermekosztályát huszonnégy éven át vezető dr. Cholnoky Pétert látta vendégül.

Professzorok családja - ezt az alcímet kapta az este, amivel a házigazda egyrészt arra akarta ráirányítani a Krúdy Klubban minden rendelkezésre álló helyet elfoglaló közönség figyelmét, hogy az országban egyedüliként egyetemi oktatókórházi ranggal felruházott szombathelyi intézményben professzorok sora gyógyított a hetvenes évektől kezdve, másrészt arra is utalt, hogy számos, különböző szakterületeken "alkotó" professzort is fel tud mutatni a Hankiss, illetve a Cholnoky család.

S hogy milyen sok a párhuzam a két életpályában?
Például: Hankiss János francia-magyar szakos irodalomtörténész édesapja volt az első, akiről - szakmai érdemeire tekintettel - termet neveztek el a debreceni egyetemen, s ugyanezt az "elsőséget" érdemelte ki Cholnoky Péter Kossuth-díjas kémikus édesapja is, csak éppen a pécsi egyetemen.
Vagy: Cholnoky Pétert 16 évesen kitiltották az ország összes középiskolájából, mert másodmagával nem szavazta meg "a pécsi diákság" Mindszenty elítélését követelő nyilatkozatát, így aztán - apja tanári kapcsolatainak köszönhetően - titokban (talán mindmáig érvénytelenül) kapott érettségi bizonyítványt. Hankiss Jánost - ugyancsak diákként - szinte a pályaudvarról küldték haza egy nyugatra utazó csoportból, mert akkorra derült ki, hogy apja "francia kapcsolatokat ápol".

Aztán persze később mindketten eljutottak Franciaországba (és persze máshová is). Hankiss Jánost a Pasteur Intézet hívta meg egy évre 1968-ban, miután idehaza nemzetközileg is elismert kutatói munkával hívta fel magára a figyelmet. Cholnoky Péter ugyancsak tudományos tevékenysége részeként járt többször is a francia fővárosban.
Több, mint érdekes: a két professzor nagyjából egyidőben döntött úgy, hogy felhagy addigi klinikai munkájával, s kórházi gyógyítóként folytatja pályafutását. Cholnoky Péter 1969-ben érkezett Szombathelyre, a csecsemő- és gyermekosztály élére, míg Hankiss János rövid győri kitérő után két évvel később foglalta el az egyik itteni belgyógyászati osztályvezetői állást. A professzor apák soha nem találkoztak, a professzor fiúk - előbb Hankiss János, nem sokkal később Cholnoky Péter is megkapta a kitüntető címet a pécsi egyetemtől - élete viszont "összeért" Szombathelyen, s a szakmai, munkatársi kapcsolatból barátság is szövődött. Hankiss János ugyan 13 év után Budapestre költözött, de olyan mély nyomot hagyott maga után mind a betegei, mind a munkatársai körében, ami felejthetetlenné teszi szombathelyi működését. Cholnoky Péter nyugdíjazásáig vezette az osztályát, s ma büszkén mondja, hogy immár több évet töltött el Szombathelyen, mint amennyi ideig szülőhelyén, Pécsen élt, amiből az (is) következik: immár szombathelyinek érzi magát.

A párhuzamokat még lehet folytatni. Hankiss János és Cholnoky Péter is két-két testvérrel büszkélkedhet, mindketten három-három gyermeket neveltek fel. S talán mondani se kell: mindketten kapcsolódnak valamilyen szálon a színházi élethez. Hankiss János leánytestvére operaénekes volt, előbb a debreceni színház, később az Operaház tagja. Hankiss János pedig - diákkora óta ír szépirodalmi műveket, huszonegy önálló kötetén kívül húsz antológiában szerepelnek írásai - jelenleg három drámája bemutatásán "fáradozik". Ami nem is könnyű manapság - világította meg. Szegedről például azzal utasították el, hogy rengeteg az elolvasásra váró új dráma, inkább ne is hagyja ott az övéit. Nevetve jegyezte meg: ha Shakespeare jelentkezne most a Hamlettel, nyilván őt is elutasítanák, hogy nincs idő elolvasni a művét.
Ami pedig Cholnoky Péter irodalmi munkásságát illeti: korábban fordításokkal "egészítette ki a jövedelmét", tavaly pedig saját könyvet jelentetett meg, méghozzá egy mesekönyvet - az unokáinak kitalált meséit gyüjtötte csokorba. Színházi kötődését illetően pedig megjegyzendő: vezetésével jött létre 1989-ben a Szombathelyi Színházalapító Társaság.
Hankiss János - véletlenül se múljon el nyomtalanul mostni, rövid szombathelyi tartózkodása se - a műsor végén a Berzsenyi könyvtárnak adományozta megjelent művei egy-egy példányát.

 forrás: burkonmedia.hu