Közélet

Erre nincs gyógyszer? - 2011.05.02.

2011. május 2.

Több mint egy éve zárva Szombathely legrégebbi patikája, benne a 130 éves, műemléki védelem alatt álló berendezéssel. Miközben a hasonló épségben megmaradt, értékes patikabútorok több európai városban rangot adnak egy-egy máig működő gyógyszertárnak, Szombathelynek mintha nyűg lenne a Fő tér ékessége. A bútorzat ingyen sem kell a városnak, és szabadulnának az ingatlantól is. Megpróbáltunk utánajárni, miért.

Akár a belváros egyik látványossága is lehetne a Fő tér 9. számú épület és a benne kialakított Szentlélek Gyógyszertár. Az 1870 körül épült ház műemlék, csakúgy, mint a patika - feltehetően az 1880-as évekből származó - berendezése. A pácolt szilfából pontosan ebbe a helyiségbe készített eklektikus bútorzatot 1965-ben nyilvánították védetté. Azóta is használták, csak talán még jobban vigyáztak rá - egészen a közelmúltig. A tulajdonos (Szentlélek Gyógyszertár Bt.), aki a várostól bérelte a helyiséget, 2009 júliusában kezdeményezte a szerződés felbontását, mivel a gyógyszertár akkor már nem tudta kitermelni a havi 2 millió forintnál is magasabb bérleti díjat. A város rábólintott a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, a bérlővel kifizettette az elmaradt és az év végéig esedékes díjat, összesen 25,6 millió forintot, és kötelezte, hogy a helyiségeket kifestve, kiürítve adja vissza. Ez utóbbi azonban nem várt nehézségbe ütközött. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Irodája ugyanis nem járult hozzá, hogy a Pharmanova Zrt. (a Szentlélek Gyógyszertár Bt. kültagja, a bútorzat tulajdonosa) szétszedje és elszállítsa a védett berendezést. Indoklásuk szerint „a műemlékeket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell fenntartani". A patika tehát bezárt, a bútor maradt, a város pedig azóta sem tud mit kezdeni a korábbi bérleménnyel.

A város legrégebbi patikája 

A történeti adatok szerint Szombathely első patikája volt a Szentlélek, a levéltári források 1736-ban említik először. Kezdetben feltehetően a szomszédos épületben működött, és a 19. század utolsó harmadában költözött a jelenlegi helyére, ahol megszakítás nélkül, 2010-ig működött. A patikusok az elmúlt századokban mindvégig megbecsült, jó adófizető polgárai voltak a városnak, a tulajdonosok között városi tanácsos, majd városbíró is akadt.  A gyógyszertár az 1950-es államosításig magánkézben volt. Szombathelyen akkoriban 7 gyógyszertár működött, mindegyik a belvárosban,  számuk a 90-es évekre 16-ra nőtt.

Egyre nehezebb helyzetben...

A szombathelyi gyógyszertárak története a rendszerváltás utáni privatizációkor,  1997-ben bicsaklott meg először, amikor egy tőkeerős szakmai befektető szerezte meg a gyógyszertári központot és a patikák működtetési jogát.  (Elérték, hogy a patikusok bt.-jében többségi tulajdonos kültagként lehessenek jelen.) Tíz évvel később újraosztották a lapokat: a 2007-es patikaliberalizáció tovább nehezítette a már meglévő gyógyszertárak helyzetét. Míg a korábbi szabályozás szerint ötezer lakosonként csak egy patika működhetett egy településen, a 2007. januárjában életbe lépett gyógyszertár-létesítési előírások feloldották a korlátozást, és egy gyógyszertártól akár pár méterre is kinyithatott egy másik, ha valamilyen plusz szolgáltatást ígért. (Ráadásul ezt elegendő volt három évre vállalnia.) A jobb ellátás nevében született rendelkezés következményeként valóságos patikanyitási hullám indult el, s a tőkeerős láncok új gyógyszertárai mellett sok helyen ellehetetlenültek az évtizedek óta működő régiek.

Egyre több patika... 

Szombathelyen 2006 óta 70 százalékkal nőtt a gyógyszertárak száma, ma már két tucatnál is több van az alig 80 ezres városban. A Szentlélek Patika esetében is a fent említett forgatókönyv alapján történtek az események, így már csak betetőződése volt a folyamatnak, amikor a gyógyszertártól néhány háztömbnyire - hétvégi nyitva tartást is vállalva - új patikát nyitott a városi közgyűlés egyik korábbi (fideszes) képviselője. Ráadásul tőle - eddig meg nem cáfolt sajtóhírek szerint - tizedannyi bérleti díjat sem kért a baloldali városvezetés, mint a Szentlélektől.

Gyógyszertárnak túl nagy

A városnak éveken át komoly bevételt hozott a régi patika bérbe adása, érthető, hogy az értékes ingatlanból szeretnének most is hasznot húzni. Annál is inkább, mert a 16 milliárdos adósságállomány azt jelenti, hogy már az intézmények működtetése is gondot jelent, fejlesztéseket pedig kizárólag saját bevételekből tervezhetnek. A gyógyszertár hasznosítása azonban komoly fejtörést okoz.  Azért is, mert a patikához a gyógyszerkiadó officina tér mellett négy szinten összesen 409 négyzetméternyi helyiségcsoport tartozik. A Vas Megyei Tanács Gyógyszertári Válallata közvetlenül a rendszerváltás előtt újította fel és bővítette a patikát,  hogy a megye legnagyobb forgalmú egysége minden igénynek megfeleljen. Így a pincén kívül laboratórium, aszeptikus helyiség, vényező, mosogató, gyógyszerátvevő, raktárak, iroda, ügyeletes szoba, szociális helyiségek, étkező, öltöző, sőt emeleti lakások is tartoznak hozzá. A nagy alapterületre szükség volt még abban az időben, amikor átlagosan másfél havi gyógyszermennyiséget tartottak raktáron, az utóbbi években viszont akár naponta ötször-hatszor is érkezett szállítmány. Emiatt  több helyiség feleslegessé vált. Az előző bérlő ezért többször is kérte az önkormányzatot, csökkentsék a bérlemény területét és ezzel a bérleti díjat, a kérdés azonban a szocialista városvezetés idején valami miatt soha nem került a közgyűlés elé.

Hasznosítási lehetőségek 

A nagy alapterület most a városnak okoz gondot - ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet a szombathelyi vagyonhasznosító cég készített a hasznosítási lehetőségekről. Mivel a védett berendezés nem szállítható el, a földszinti helyiségben továbbra is gyógyszertár, esetleg drogéria működhetne. Az ilyen üzletek azonban nem igényelnek nagy helyet. Arra kicsi az esély, hogy valaki egy az egyben, változtatás nélkül bérbe vegye a helyiségeket, ezért célszerű lenne az emeleti részt leválasztani, és ott lakásokat vagy irodákat kialakítani. Az előbbi a számítások szerint legalább 66, utóbbi pedig 82 millió forintba kerülne. Márpedig a városnak nincs pénze. Marton Zsolt alpolgármester szerint ezért nincs más megoldás, mint az értékesítés. - Minden képviselőnek mérlegelnie kell, hogy eladjuk-e bizonyos  ingatlanjainkat, és akkor lesz pénz járdára, útfelújításra, vagy pedig nem, akkor viszont le kell mondanunk a fejlesztésekről - érzékeltette a döntés jelentőségét a januári közgyűlésen Marton. A testület akkor úgy határozott: egyfordulós, nyilvános liciten értékesítik az ingatlant, miután felmérték annak forgalmi értékét. Döntöttek arról is, hogy nem veszik tulajdonba  a Pharmanova által korábban ingyen  felajánlott védett berendezést.

Méltó a megőrzésre

- A Szentlélek Patika nem egy a sok szombathelyi patika közül, hanem a város legrégebbi gyógyszertára, ezért is kellene megőriznünk - mondja dr. Németh Ákos gyógyszerész, aki igyekszik minél több támogatót megnyerni az ügynek. Szerinte a gyógyszertár állapota mindig híven tükrözte a városban uralkodó viszonyokat, ma az elmúlt évek értékvesztő folyamatának következményét.  - A régió más városaiban, Győrben vagy Sopronban megőrzik és működtetik a hasonló patikákat, és büszkén mutogatják az odalátogatóknak, mint a város múltjának, fejlődésének bizonyítékát. Néhány méterre innen egy római kori szennyvízcsatorna maradványait állították helyre sok milliós költséggel. Miért ne lehetne megoldást találni ennek a patinás gyógyszertárnak a sorsára is? -  teszi fel a költői kérdést. Hozzáteszi: szerencsére az új,  jobboldali városvezetés támogatja elképzelésüket, Puskás Tivadar polgármester segítségét ígérte az ingatlant eredeti funkciójának megfelelően hasznosító bérlő felkutatásában.

Üzemeltető kerestetik

A városi közgyűlés döntését ismerve ugyanis csak egy igazán tőkeerős vállalkozás felbukkanásában lehet bízni, amely győzné pénzzel az átalakítást (az emeleti rész hasznosításával akár vissza is jöhetne a ráfordított pénz), és a patikát is megtartaná. Többek szerint az előző bérlő betéti társaság kültagja, a Pharmanova Zrt. kezében a megoldás kulcsa. Ők a Szentlélek Gyógyszertár bezárása után száz méterrel távolabb találtak helyet maguknak, vagyis a régi dolgozókat megtartva egy kicsit odébb költöztek. Ki tudja, megfelelő feltételekkel talán visszajönnének?

(ti)

Fotók: Makrai Tamás