Érdekességek

Krajczártól a fillérig - 2011.03.11.

2011. március 11.

A Berzsenyi Dániel Könyvtárban újabb tárlat nyílt "Krajczártól a fillérig : szombathelyi pénzintézetek" címmel. A kiállítást, amely március 31-ig lesz látogatható, Banga Lajos okleveles közgazdász nyitotta meg.

A tárlat az 1867-1950. között működött szombathelyi bankokat, takarékpénztárakat mutatja be megalakulásuk időrendjében: az 1867-ben létrejött Szombathelyi Takarékpénztár Rt.-től az államosításig, a Postatakarék és az OTP Bank megnyitásáig. A korabeli sajtóban megjelent cikkeket böngészve beleolvashatunk az alapító okiratokba, az első közgyűlésekről szóló tudósításokba, a pénzintézetek reklámjaiba, álláshirdetéseibe, de találunk felhívást századfordulós nyereményjátékokra is. A könyvtár gyűjteményében található zárszámadásokban megnézhetjük kik voltak az igazgatóságok, felügyelő bizottságok tagjai, tanulmányok segítségével megismerkedhetünk az egyes pénzintézetek történetével, tevékenységével, valamint láthatunk korabeli és mostani képeslapokat, fotókat az egyes épületekről. A könyvtári dokumentumokat eredeti részvények, papírpénzek, fémpénzek egészítik ki. És bár bankrablásról nem találtunk híradást, találtunk nagy port felverő sikkasztást az 1900-as évek elejéről, melynek részleteit szintén megosztjuk a tárlat látogatóival.

Szombathelyi Mezőgazdasági Takarék- és Hitelbank Rt. (most és régen)

Néhány érdekesség a kiállításból:

A tárlaton kb. 25 pénzintézetet mutatunk be, melyek közül vannak, amelyek csak pár évig működtek és vannak olyanok, melyek az államosítással szűntek meg. A bemutatott 80 év alatt számos bank cserélt épületet, avatott újonnan épült székházat. 1913-ban az Egyházmegyei Takarékpénztár költözködése igazi szenzáció volt. A Szily János utca 22. számú épület elfoglalásakor az Arnheim-gyár mérnöke nem merte vállalni a felelősséget, hogy a 30 métermázsás páncélszekrényt a lépcsőkön vigyék fel az emeletre, félve attól, hogy az leszakad, így azt a kibontott emeleti ablakon át csúsztatták be a helyiségbe.

Szombathelyi Egyházmegyei Takarékpénztár Rt

A Szombathelyi Takarékpénztár Rt. 1913. szeptemberében foglalta el újonnan épült palotáját a Horváth Boldizsár téren (ma: Fő tér, volt Centrum Áruház). Az épülettel kapcsolatos kuriózumok közé tartozott, hogy kb. egymillió koronába került, valamint a bankhelyiség üveg alatt az udvarban volt. Este 2500 gyertya világította meg a helyiséget pazar látványt nyújtva. A bank páncélszobája a maga méteres vastagságú acél-beton falaival a föld alá épült, a trezorba vezető vasajtó 40 métermázsa súlyt nyomott.

Szombathelyi Takarékpénztár Rt

Az 1885-ös alapítású Vasmegyei Általános Takarékpénztár Rt. páncélterme szintén egyedülálló volt a korabeli sajtó szerint. "A vasipar csudáit szemlélheti szinte az ember ebben a szobában annak több métermázsa nehéz, hatalmas vasajtajától kezdve az utolsó páncélszemig, a melyekből falai állnak. Sem fúrás, sem robbantás által ennek a szobának tartalmához férni nem lehetne. Még folyékony robbantó anyag elhelyezése, beöntése is teljesen ki van zárva. Általában elmondható és konstatálható, hogy a pénzintézet értékeit őrző berendezések elpusztíthatatlanok s ha a hatalmas palotát tűz vagy földrengés tennék is semmivé, ezek a vasbútorok sértetlenül megóvnák a pusztulástól azt, amit azokba zárnak."

Az alakuló ülésekről szóló cikkeket olvasva rengeteg ismerős névvel találkozhatunk, akik jelentős tisztséget töltöttek be a város közéletében. A Szombathelyi Mezőgazdasági és Hitelbank Rt. alapítóinak 1897-es gyűlésén többek között részt vett Ernuszt Kelemen egykori főispán, Edelmann Sebő korának jeles pedagógusa, tudósa, Gothard Sándor mezőgazdász, Gothard Jenő, a herényi csillagvizsgáló létrehozója, Rosenberg Gyula országgyűlési képviselő, gróf Széchenyi Tivadar, Széll Ödön földbirtokos, ill. Pohl Sándor, a Pohl gépgyár vezetője.

Hirdetések

A kiállítás összeállításában közreműködött Horváth József nyug. könyvtáros,illetve Kőszegfalviné Pajor Klára és Semei Ferenc saját képeslapjaikat, fotóikat bocsátották a könyvtár rendelkezésére.

A tárlat rendezői: Szalainé Bodor Edit és Zsámpárné Szalay Mária

Forrás: Berzsenyi Dániel Könyvtár