Hírek

Megyei elismerésekre várják a javaslatokat - 2011.08.27.

2011. augusztus 27.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából a Vas Megyei Közgyűlés idén is elismeri megyénk gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődéséért végzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket, eredményeket és teljesítményeket. A Vas Megyei Önkormányzatnál várják a javaslatokat, melyeket Kovács Ferencnek, a megyei közgyűlés elnökének kell írásban eljuttatni.

Hagyományosan október 23-ai nemzeti ünnepünkön adja át a megyei közgyűlés elnöke a Batthyány Lajos - Vas megyéért Életmű Díjat, a Jurisics Mikós Díjat, a Széll Kálmán Díjat, a Fazakas Péter Díjat, a Lóránt Gyula Díjat, a Batthyány-Strattmann László Díjat, a Markusovszky Lajos Díjat és a Berzsenyi Dániel Díjat. Ezen a napon vehetik át Vas Megye Önkormányzatának Szolgálatáért Ifjúsági, illetve Kisebbségekért Tagozatának elismerését, valamint a Gáver emlékplakettet az arra méltó személyek.

„Batthyány Lajos - Vas Megyéért Életmű Díj" azon személyeknek adományozható, akik szakmai életpályájukkal, emberi, alkotó munkásságukkal, folyamatosan kimagasló teljesítményükkel nagyban elősegítették Vas megye általános fejlődését, gazdasági, szellemi értékeinek gyarapodását; tevékenységükkel példaadóan szolgálták az ország és különösen Vas megye jó hírnevét, megbecsülését.

„Széll Kálmán Díj" azon személyeknek adományozható, akik huzamos ideig tartó, magas színvonalú tevékenységükkel, jelentős teljesítményükkel járultak hozzá Vas megye közigazgatási feladatainak magas színvonalú ellátásához, eredményes fejlesztéséhez.

„Vas Megye Berzsenyi Dániel Díja" adományozható különösen azon személyeknek, akik a kultúra, a művészetek, az oktatás széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye szellemi értékeinek gyarapításához.

„Markusovszky Lajos Díj" adományozható különösen azon személyeknek, akik az egészségügy és a gyógyítás széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye egészségügyének fejlesztéséhez.

„Vas Megye Batthyány-Strattmann László Díja" adományozható különösen azon személyeknek, akik a szociális gondoskodás és munka széles területén, a gyermek-és ifjúságvédelemben nyújtottak kimagasló és eredményes teljesítményt, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye rászoruló lakossági rétegeinek humánus ellátásához, a megye ifjú nemzedékének gondozásához.

„Lóránt Gyula Díj" adományozható különösen azon személyeknek, akik a versenysport, a diák- és szabadidő sport, az utánpótlás nevelés széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye sport teljesítményeinek és értékeinek gyarapításához.

„Jurisics Miklós Díj" adományozható különösen azon személyeknek, akik a közbiztonság, a katasztrófa elhárítás és megelőzés széles területén nyújtottak kimagasló és eredményes munkát, amellyel jelentősen hozzájárultak a megye polgárai biztonságos közérzetének megszilárdításához.

A „Gayer Gyula Kitüntető Emlékplakett" azoknak a személyeknek és kollektíváknak adományozható, akik Vas megye környezet- és természetvédelmét, a közösség ügyét magas színvonalú tevékenységükkel példamutatóan szolgálták, teljesítményükkel Vas megye környezeti kultúrájának fejlődését, gazdagítását jelentősen elősegítették, a megye arculatának kedvező formálásában eredményesen közreműködtek.

A megyei közgyűlés szeptember 30-án zárt ülés keretében dönt majd arról, hogy az idei évben kik azok, akik díjban, elismerésben részesülhetnek. Javaslatot a megyei közgyűlés tagjai, a megyei közgyűlés bizottságai, a települési önkormányzatok képviselő-testületei, társadalmi szervezetek, kamarák, szakmai egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, művészeti, sportági szövetségek, tudományos és felsőoktatási intézmények vezetői, valamint a megyei önkormányzati intézmények igazgatói tehetnek.   

 

forrás: Vas Megyei Önkormányzat