Kultúra

Írásaiban maga az élet szólal meg - 2011.04.14.

2011. április 14.

A Polgári Egyesület Szombathelyért derekasan kiveszi részét a város kulturális életében, ezúttal elnöke, Horváth Csaba beszélgetett Jakab-Köves Gyopárka írónővel. A helyszínt az e téren ugyancsak jeleskedő Berzsenyi Dániel Könyvtár szolgáltatta.

Előbb Pallósiné Dr. Toldi Márta könyvtárigazgató köszöntötte a szép számú közönséget, ezután indult meg a társalgás. Sok mindent megtudtunk az írónőről. Hogy Veszprémvarsányban született, de egyik nagyapja Jánosházán és Szombathelyen élt, így tehát kicsit hazajött, amikor jó pár éve családjával együtt Szombathelyen kötött ki. Hogy élete nagy fordulópontja férjhezmenetele volt; élete párja az erdélyi származású református lelkész, Jakab Bálint; akinek révén Erdély életébe is bőségesen belelát. Éveket töltött el férje egyik állomáshelyén, a Komárom megyei Etén, ott született első két gyermekük. Azt követően, hogy férjét a szombathelyi református gyülekezet megválasztotta lelkipásztorának, még két fiúgyermekük született. A négy gyerekkel együtt is egészen más ember, mint volna nélkülük.

Iskolás kora óta mindig írogatott, de első nyilvános sikerét jóval később, a Nyugat megindításának 100. évfordulójára kiírt novellapályázata hozta meg: első díjat nyert Fizetésnap című írásával. Azóta több novellája jelent meg a Magyar Naplóban, a Hitelben. A Reformátusok Lapja Morfondír című rovatában rendszeresen jelennek meg írásai, az írónő bevallása szerint itt kissé kilóg a sorból témaválasztásával és stílusával. A Kör négy hölgytagja és elnöke meg-megszakította a beszélgetést egy-egy írásrészlet felolvasásával. Ezek a szövegrészek minden magyarázatnál ékesebben mutatták be az írónő tevékenységének gyümölcseit.

Írásaiból maga az élet szólal meg. A díjnyertes novella kétértelmű címe (Fizetésnap) egy minden tekintetben magára maradt Zsil-völgyi magyar szénbányász tragédiájára céloz. A helyszínt és a történetet az írónő személyesen ismeri: férje ott lelkészkedett két évig. A valóságban megtörtént szerelmi háromszög végkifejletének napja pereg le előttünk.

A Disznóölés című novellából is kaptunk ízelítőt. A láttató részletek sokasága, a sok párbeszéd szinte a disznóölésnek, és főként a női főszereplő lelkének kellős közepébe röpíti el az olvasót. Csak úgy buzog a sok jelző, finom célzás, mindig valamit jelentő, aprónak látszó részlet.

Mély nyomokat hagyott a közönségben az a morfondírozása, amely nagyfia irodalmi házi feladatáról szól. A Kincskereső kis ködmön utolsó mondatát kellett kommentálni. A szeretet az élet - így hangzik a mondat, és ennek megmagyarázása nem éppen könnyű feladat egy tizenpáréves fiúnak. A gyerek - édesanyja lebeszélése ellenére - bibliai szöveg idézésével, Pál apostol szeretethimnuszával világította meg a rövid mondat értelmét; szorongott is az írónő, mit szól majd ehhez a tanárnő. Másnap a fiú diadalmas arccal, szó nélkül tette édesanyja elé megosztályzott füzetét. Köszönöm!!! - állt ott a tanárnő piros tintával írt minősítése. A gyerek egyébként ott volt az író-olvasó találkozón és megkezdés előtt saját fülem hallatára kérdezte meg édesanyját: Anyuka, te mikor lettél írónő?

Mi is kérdezhetnénk, mikor volt és van ideje egy négygyermekes családanyának arra, hogy alkosson. Van.

A novella feszes stílusát most regény írásával váltja fel. Etén a XVII. század végétől folyamatosan megvan a gyülekezet irattára. A törökdúlás után újra benépesülő falu lakói reformátusok, sok-sok híres embernek van köze a község történetéhez. Így például csodálkozva tudtuk meg, hogy Vörösmarty Mihály Merengőként is híressé vált ifjú felesége, Csajághy Laura keresztneve az anyakönyvben más volt: Eleonóra. Hihetetlen aranybánya ez az irattár. Évekig búvárkodott benne, ebből készült el regénye. Kíváncsian várjuk megjelenését.

Írásaiban rengeteg a jó párbeszéd. Nem gondolt-e színmű írására? A válasz kitérő. Egy biztos, hogy verset ne várjunk tőle, soha nem tudott verset írni. Adja Isten, hogy a versnélküli irodalomban még sokat alkosson!

Stílusosan szeretetvendégség zárta le a remek hangulatú összejövetelt.

Cholnoky Péter