Kárpát-medence

Aknaszlatinától Háromszékig - 2010.07.01.

2010. július 1.

Mi köti össze Alsóőrt, Felsőcsatárt, Sopront, Aknaszlatinát, a Vereckei-hágót, Marosvásárhelyt, Csíksomlyót és Zágont? A válasz: a szombathelyi Bolyai iskola kapcsolatai.

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium egy évtizede ápolja kapcsolatait a kárpát-medencei magyar középiskolákkal. Az idén tavasszal egy hónap leforgása alatt négy közös programot bonyolítottak le magyarországi és határon túli helyszíneken.

Április közepén a kárpátaljai Aknaszlatinán rendezték a Bolyai iskolák nemzetközi találkozóját. Az öt főből álló szombathelyi diákcsoport kivételes hangulatú, emlékezetes napokat töltött a kárpátaljai sóvidéken fekvő városkában. A két Bolyairól való tudásukat és matematikai képességeiket tették próbára játékos vetélkedőn a kilenc bolyais iskola diákjai, akik a két 19. századi géniusz szellemiségét idéző műsort is bemutattak.

A helyi iskola tanárai vezették a magyar emlékeket felfedező kirándulásokat. Így jutottak el a fiatalok a millenniumi turulemlékművel ékesített munkácsi várba, a legendás Vereckei-hágóhoz, s Rahó közelében Európa földrajzi közepére. Técsőn a beregszászi színház Csehov-darabját élvezhették   - Ezért érdemes volt 19 órát buszozni! - hangzott a tanulók egyöntetű véleménye. Aknaszlatinán a rendezvény ritka és fontos társadalmi eseménynek számított, a bolyais diákok rengeteg felemelő de sokszor szívszorító élményben részesültek a találkozón.

A bolyais iskolák közül a szombathelyieknek a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceummal épült ki a legintenzívebb kapcsolata. Ennek kapcsán indult útnak májusban 30-30 diák Erdélyből és Vas megyéből, hogy megismerjék egymás szűkebb környezetének magyar emlékeit, szokásait, s a szállást adó családok mindennapjait. A magyarországi program során élvezhették a „magyar Tempevölgy" a balatoni táj varázsát, valamint a soproni és a kőszegi belváros utánozhatatlan hangulatát. A jáki templom és a Vasfüggöny Múzeum meglátogatása során a középkori szakralitás és a modern barbárság kiáltó ellentétét is megtapasztalhatták. A diákok baráti kapcsolataikat tovább mélyíthették a soproni nyári bobpályán, vagy a családok által szervezett programokon.

A szombathelyiek pünkösdi viszontlátogatása során először Kolozsváron Mátyás király és Bolyai János emlékeit, valamint a házsongárdi temetőt  ismerhették meg a bolyaisok, akik a református magyar középiskola régi tablóin Wass Albert, Reményik Sándor és Kun Béla fényképeit látva felidézhették a 20. századi magyar történelem fájdalmas fordulatait.

Marosvásárhelyen a megkapó hangulatú várost a helyi líceum magyartanárának vezetésével járták végig, megkoszorúzták a két Bolyai sírját, a sétát a Teleki Tékában fejezték be, ahol partneriskolák névadóinak személyes emlékeivel is találkozhattak. Egyedi élményt jelentett a gyakorlós diákoknak a líceumi óralátogatás is.

Zarándokcsapattá alakult át a kora hajnalban Csíksomlyóra induló diáksereg. A búcsú a zászlóerdőkbe borult félmillió résztvevő látványával, Böjte atya prédikációjával, s az égi áldással együtt kivételes és felejthetetlen személyes-közösségi élményt nyújtott mindannyiuk számára. Háromszékbe vitte a busz az utolsó napon a tanulókat. Kovásznán átadták a két iskola tanulói és tanárai által gyűjtött adományokat az ottani gyermekotthonnak, Csomakőrösön Kőrösi Csoma Sándor, Zágonban Mikes Kelemen emlékének adóztak, s megtekintették a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot is.

Hagyományos, az iskola éves tervébe is beillesztett eseményt jelent az alsóbodoki  testvériskola közösségének május közepi szombathelyi látogatása. A felvidéki diákok immár barátokként érkeznek, hiszen sokan közülük évek óta tartják fenn kapcsolatukat bolyais társaikkal. Az idei program különlegességének számított, hogy egy másik magyar kisebbség, az őrvidéki magyarság életébe, történelmi kulturális hagyományaiba tekinthettek be a fiatalok.

   Koszorúzás Nádasdy Tamás szarkofágjánál

A lékai lovagvár és a Nádasdyak kriptájának meglátogatása mellett meghallgatták a felsőőri református tiszteletes lebilincselő előadását a fogyatkozó magyar gyülekezet történetéről, majd az alsóőri néprajzi gyűjteményt szemlélték meg helyi vezető segítségével.

Az extrém időjárási körülmények ellenére a Balaton-felvidék ismert és rejtett értékeiből is megismerhettek néhányat a két iskola diákjai, akik az estéket is együtt, családi-baráti társaságban töltötték, az utolsó napon pedig a megyei önkormányzat segítségével a büki fürdőben pihenhették ki fáradalmaikat.

   A selmeci leányvár

Május végén a bolyaisok viszonozták az alsóbodoki iskola látogatását. A pozsonyi vár és a Szent Márton dóm, a regényes gímesi várrom, az ódon hangulatú Selmecbánya hét csodája, a Balassi-emlékeket rejtő zólyomi vár, a jeli arborétum „testvére" , az Ambrózy-Migazzi István által teremtett malonyai botanikai gyűjtemény, valamint a lévai vármúzeum megannyi lehetőséget teremtett az élő történelemórákra, s a felvidéki tájak szépségeiben való megmerítkezésre.

A Bolyai iskola számára nagy jelentőségűek ezek a találkozások a határon túli iskolák diákjaival és tanáraival. A tanulók közvetlenül szerezhetnek információkat az elszakított területek magyarságáról, s a személyes élmények révén jobban megismerhetik a kárpátaljai, erdélyi, felvidéki honfitársaik kultúráját, szembesülhetnek problémáikkal. A bolyais gyerekek beszámolóiból kiderül, hogy partnereik hozzájuk hasonlóan élik mindennapjaikat, de kisebbségi létük miatt viszont sajnos nem konfliktusmentesen - gondoljunk a szlovákiai nyelvtörvényre. A veszélyeztetettség viszont többnyire erősíti bennük az összetartozás fontosságát, az azonosságtudatot, melynek jelentőségére a találkozások, beszélgetések folytán a szombathelyi diákok is ráébredhetnek.

A bolyaisok testvériskolai programja - melynek lebonyolítása nagyrészt az iskola és a  Schneller István Alapítvány sikeres pályázatai révén történik - szeptemberben folytatódik a Felvidéken, ahol a tanulók alsóbodoki társaikkal együtt Kistapolcsány, Galánta, Nagyszombat és Szomolány magyar emlékeit kutatják majd fel, 2011 tavaszán pedig Zentára készülnek az újabb kárpát-medencei találkozóra.

Kukor Ferenc