Hitélet

Világimanap 2010 - 2010.03.03.

2010. március 3.

Világimanap előtt

Szombathelyen évek óta helye van a világimanapnak a gyülekezet életében. A nőszövetség közös rendezvényét - amely már rég nemcsak nőknek szól, hanem minden érdeklődőnek - hosszú előkészítés előzi meg. Egy szűkebb csoport közös munkával informálódik, és keresi az ötleteket ahhoz, hogy a március eleji alkalmon minél közelebb tudja hozni a jelenlévők számára a bemutatkozó országot.

Idén Kamerun, ez a különleges afrikai ország mutatkozik be, amely elhozza közénk is az Isten dicsőítésének egy másfajta arcát: a felszabadult öröm, a táncban és énekben megnyilvánuló Isten-szeretetnek azt a fajtáját, amely bibliai példákat idéz fel számunkra. A táncban és énekben féktelen örömöt eláruló Dávidot, és az ujjongó Isten népét.

A szombathelyi előkészületek abban a jókedvben telnek, amelyek méltóak ehhez az örömteli istendicsérethez. A közös munka egyben kiszakít a mindennapok szürkeségéből, feltöltekezést és jókedvet ad, mint ahogy a Magyarországon 25 éve jelen lévő ökumenikus világimanap mottója is sugallja: „Erő a mához, remény a holnapra". A közösség épülése a világimanap egyik nagy ajándéka, ezt tapasztalják azok, akik részt vesznek az előkészületekben, legyenek akár a kisebb előkészítő csoport, akár a nőszövetség, akár más keresztyén gyülekezet tagjai.

A világimanapi istentiszteletet követően országbemutatásra kerül sor, amihez kitűnő anyagot bocsát minden évben az érdeklődő gyülekezetek számára a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottsága. Szombathelyen ez is csoportmunkában valósul meg, az adott ország egy-egy érdekes vonását külön-külön mutatjuk be. Idén a következő témák lesznek terítéken: Kamerun - Afrika kicsiben. Egy Észak-kameruni missziói kórházban szolgált orvosnő élményei. A különböző vallások jelenléte Kamerunban. Nők, akik minden elnyomottság ellenére öntudatosan felvállalják szerepeiket. Végül pedig az Istendicsőítés, zenében, táncban, ahogy az Afrikában zajlik.

Jakab-Köves Gyopárka

Minden mi él,
Istent dícsérje!

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP 2010
2010. március 7. 15.00
Szombathely, Református Templom

Bemutatkozik: Kamerun

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

  Előkészítő csoport a református gyülekezetben