Hitélet

Szent Márton a béke embere volt - 2010.11.14.

2010. november 14.

2010. november 12-én délután imádságra gyűltek össze a szombathelyi hívek, a Székesegyház papsága és kispapjai, hogy a zsolozsma szavaival forduljanak Istenhez, Szent Márton pártfogását kérve.

Az Egyház liturgikus imádságát Dr. Veres András megyéspüspök vezette. Jelen volt még Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, Dr. Konkoly István nyugalmazott püspök atya, Császár István az Egyházmegye általános helynöke és Tibola Imre nagyprépost is.

Homíliájában Veres András úgy emlékezett meg Szent Mártonról, mint a béke emberéről. Márton azt az áhított vágyat próbálta megvalósítani, amit az angyalok karácsony éjszakáján énekeltek a világnak: „... a földön békesség a jóakaratú embereknek." (Lk 2,14) Ha valaki, akkor városunk szülötte ízig-vérig európai ember volt tettben és gondolkodásban egyaránt - fogalmazta meg a főpásztor.

A zsolozsma után mindannyian együtt vonultak mécsesekkel, fáklyákkal, lampionokkal Szent Márton szülőhelyére, hogy koszorút helyezzenek el az őt ábrázoló szobornál. A lampionos menetet a Savaria Legio vezette, útközben is többen csatlakoztak a felvonulókhoz.

Mivel napra pontosan tíz éve került vissza a Szentháromság-szobor eredeti helyére, a Fő térre, ezért egy rövid ima erejéig ott is megálltak az egybegyűltek. Majd Rumi Rajki István szobránál Dr. Puskás Tivadar polgármester és Dr. Veres András mondott rövid beszédet, felidézve a koldussal köpenyét megosztó Márton alakját, majd a jelenlévők koszorúkat helyeztek el az édesanyját megkeresztelő Mártont ábrázoló szobor tövében.

(martinus.hu/honderu)  

Fotók: Makrai Tamás